25. Spotkanie Europejskich Badaczy Przewlekłej Białaczki Szpikowej


Data: 31.03-01-04.2017 r.
Organizator: Katedra i Klinika Hematologii UJ CM

Organizowana od 1992 roku, po raz pierwszy w Polsce, cykliczna konferencja skupiająca co roku około 50 najbardziej aktywnych europejskich badaczy, którzy wyznaczają kierunki nowych badań podstawowych i klinicznych nad nowymi lekami i nowymi strategiami postępowania, których celem jest poznanie biologii i optymalizacja leczenia przewlekłej białaczki szpikowej.
Podczas konferencji prezentowane są sprawozdania z najważniejszych toczących się w Europie projektów naukowych, przedstawiane nowe projekty oraz dyskutowane plany dotyczące przyszłych kierunków rozwoju badań naukowych w tej dziedzinie. Spotkanie stanowi co roku dla osób zaangażowanych w badania nad przewlekłą białaczka szpikową najważniejszy punkt w kalendarzu wydarzeń naukowych.


Powrót