Prawidłowe realizowanie projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Praktyczne warsztaty zespołowe – edycja IV


Data: 28-29.03.2017 r.
Miejsce: Sala Konferencyjna Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej, ul. Podwale 3/6
Organizator: Katedra Farmakologii UJ CM, Sekcja ds. Badań Klinicznych
Szczegółowe informacje: http://www.dk.cm.uj.edu.pl/warsztatyknow/zp

Celem tej edycji warsztatów jest podniesienie kompetencji twardych w zakresie aplikowania o środki na realizację badań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (MNiSW, NCN, NCBiR). Program obejmuje też analizę ryzyka, poszukiwanie partnerów do współpracy – budowanie konsorcjum naukowego, innowacje w projekcie badawczym, docenienie rezultatów zarządzania projektem przez odpowiednich interesariuszy, umowy w zakresie realizacji projektów, zarządzanie projektami naukowymi oraz efektywność projektów naukowych.


Powrót