Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teaching Course on Endocrine Diseases in Pregnancy”


Data: 23-25.11.2017 r.
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Kraków
Organizator: Katedra i Klinika Endokrynologii UJ CM
Szczegółowe informacje: http://cedp2017.jordan.pl/

Konferencja – organizowana pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (European Society of Endocrinology) – będzie doskonałą okazją do przedyskutowania zasad kompleksowej opieki nad ciężarną. Udział w spotkaniu zapowiedzieli wybitni specjaliści z wiodących uniwersytetów europejskich.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prorektor ds. UJ CM prof. Tomasz Grodzicki


Powrót