16. Cracovia Maraton


Data: 30.04.2017 r.
Miejsce: Rynek Główny w Krakowie
Organizator: Biuro Sportu UJ
Szczegółowe informacje: http://www.bs.uj.edu.pl/projekty-2016/2017/kryptonim-filipides-42-195-m.

Biuro Sportu UJ serdecznie zaprasza aktywnych biegaczy związanych ze społecznością uniwersytecką (studentów, doktorantów i pracowników) do startu i reprezentowania Uniwersytetu Jagiellońskiego w XVI biegu maratońskim w Krakowie – CRACOVIA MARATON. Organizujemy start 15-osobowej reprezentacji pod nazwą drużyny – Uniwersytet Jagielloński. Warunki udziału:
1. dokonanie rejestracji on-line na stronie organizatora XVI CM (formularz on-line) z poprawnie wpisaną nazwą drużyny (Uniwersytet Jagielloński);
2. pobranie ze strony BS UJ i dostarczenie formularza zgłoszeniowego do Biura Sportu UJ w nieprzekraczającym terminie do 17 marca 2017 r. do godziny 14.00, ul. Piastowska 26 d;
3. wpłacenie w Biurze Sportu opłaty startowej w wysokości 100 zł, która zostanie zwrócona po zawodach, tylko tym zawodnikom, którzy wzięli czynny udział w/w sportowym wydarzeniu;
4. w przypadku osób, które dokonały wpłaty za start u organizatora zawodów, uprzejmie prosimy dostarczyć potwierdzenie wpłaty/przelewu za udział w zawodach.
Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat!


Powrót