XXVI Dzień Alergii i Pulmonologii


Data: 25.03.2017 r.
Miejsce: II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklika, ul. Skawińska 8, Kraków
Organizator: Klinika Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Prof. A. Szczeklika
Szczegółowe informacje: http://bit.ly/2lVjre5

Serdecznie zapraszamy lekarzy alergologów, pulmonologów, internistów i lekarzy rodzinnych do udziału w organizowanej już po raz dwudziesty szósty Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. XXVI Dzień Alergii i Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ im Prof. A. Szczeklika.
Tematy wykładów dotyczyć będą zagadnień związanych z diagnostyką ciężkich postaci astmy, ziarniniakowego zapalenia naczyń (Z. Churga-Strauss) oraz nowoczesnych metod ich leczenia, obejmujących stosowanie leków biologicznych i bronchotermoplastyki. Oddzielna sesja poświęcona będzie diagnostyce różnicowej, klinicznej i radiologicznej chorób śródmiąższowych oraz nowym możliwościom leczenia farmakologicznego idiopatycznego włóknienia płuc. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali – jako wykładowcy – wybitni naukowcy i klinicyści, eksperci z wiodących ośrodków w Polsce w prezentowanych dziedzinach medycyny.


Powrót