Wykład "Is there evidence based ethics?"


Data: 21.03.2019
Czas: 17.30-19.00
Miejsce: Instytut Filozofii, ul. Grodzka 52, sala im. Romana Ingardena (nr 25)
Organizator: Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ, Instytut Filozofii, Zakład Filozofii i Bioetyki UJ CM
Szczegółowe informacje: http://www.incet.uj.edu.pl/kalendarium-wydarzen-incet-semestr-letni-2019/

Zapraszamy na wykład dr. hab. Marcina Waligóry zatytułowany "Is there evidence based ethics?", który odbędzie się w ramach Ethics Research Seminar – projektu Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ. Jego celem jest prezentacja nowej pracy naukowej dotyczącej etyki lub nawiązującej do  zagadnień etycznych – nowo opublikowanej lub właśnie ukończonej.

Dr hab. Marcin Waligóra pracuje jako adiunkt w. Kieruje zespołem REMEDY, Research Ethics in Medicine Study Group. Podczas pobytu w Harvard Medical School w Bostonie w ramach Fulbright Senior Award prowadził badania na temat ryzyka i korzyści w badaniach klinicznych fazy I w onkologii pediatrycznej. Pierwsza część wyników badań została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie PLOS Medicine.
Powrót