Międzynarodowa konferencja "Opieka u kresu życia nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych"


Data: 31.03-01.04.2017 r.
Miejsce: Aula im. Nowodworskiego UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12
Organizator: Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ
Szczegółowe informacje: http://www.epi.cm-uj.krakow.pl/konferencja_pace/index.php

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do lekarzy, pielęgniarek i opiekunów pracujących w placówkach opiekuńczych oraz dyrektorów tych jednostek.
Program wydarzenia przewiduje wiele ciekawych i ważnych sesji poświęconych zagadnieniom opieki nad osobami bliskimi śmierci przebywającymi w zakładach opieki długoterminowej i domach pomocy społecznej. Swój udział w wydarzeniu zapowiedzieli najwybitniejsi polscy i zagraniczni eksperci – specjaliści i praktycy w dziedzinie medycyny paliatywnej i geriatrii. Prelegenci w sposób przystępny i praktyczny podsumują najnowsze zalecenia dotyczące leczenia chorób somatycznych u pacjentów w opiece długoterminowej oraz wybrane zagadnienia opieki u kresu życia.
W trakcie warsztatów „Kroki do sukcesu” zaprezentowany zostanie model szkolenia personelu w zakresie opieki nad umierającym, ze szczególnym uwzględnieniem skutecznej komunikacji z pacjentem, diagnozowania jego potrzeb, a także rozpoznawania objawów zbliżającej się śmierci i radzenia sobie ze stratą najbliższych.
Konferencja uzyskała honorowe patronaty: rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka oraz prorektora ds. UJ CM prof. Tomasza Grodzickiego.
Rejestracja trwa do 28 lutego 2017 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.
Niższa opłata obowiązuje do 30 grudnia 2016 !
Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne.
Powrót