XI Małopolskie Dni Diabetologiczne


Data: 12-13.04.2019
Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul Krupnicza 33
Organizator: Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych UJ CM, Fundacja „Żyć z Cukrzycą”, Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Szczegółowe informacje: https://mdd.jordan.pl/

Konferencja jest platformą wymiany praktycznych, istotnych klinicznie informacji – stąd dobór tematów wykładów zorientowanych na najważniejsze aspekty opieki diabetologicznej, interaktywna forma wykładów, zajęcia warsztatowe.

W tym roku, wśród poruszanych na spotkaniu tematów: Cukrzyca jako schorzenie interdyscyplinarne, Żywienie w cukrzycy i chorobach metabolicznych, Insulino- i farmakoterapia w cukrzycy typu 2, Nowoczesne technologie monitorowania i leczenia cukrzycy, Telemedycyna w diabetologii, Mikro- i makroangiopatyczne powikłania cukrzycy, Cukrzyca a ciąża, Wysiłek fizyczny w cukrzycy, Krajowe i międzynarodowe wytyczne diabetologiczne, Duże badania randomizowne w diabetologii, Koszty w leczeniu cukrzycy, Choroby monogenowe i choroby rzadkie.
Powrót