Dni Alergii Pyłkowej – konferencja


Data: 18-19.05.2018 r.
Miejsce: Collegium Śniadeckiego, ul. Kopernika 27, Kraków
Organizator: Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJ CM
Szczegółowe informacje: http://www.dap.cm-uj.krakow.pl

Zapraszamy do udziału w Konferencji Dni Alergii Pyłkowej, która stała się już tradycyjną formą spotkań osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką alergii pyłkowej. Ideą konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się profilaktyką i leczeniem chorób alergicznych oraz zastosowaniem i upowszechnieniem badań aerobiologicznych, szczególnie monitoringu pyłku roślin w powietrzu.
Podczas tegorocznej konferencji poruszony zostanie temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na nasilenie chorób alergicznych, pośrednio poprzez wpływ na alergeny naturalne; analizy zawartości alergenów pyłkowych w powietrzu czy zastosowania diagnostyki komponent alergenowych.
18 maja odbędzie się konferencja aerobiologiczna, a 19 maja spotkanie o tematyce medycznej organizowane w ramach zebrań Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.


Powrót