Rehabilitacja onkologiczna w hematologii ze szczególnym uwzględnieniem szpiczaka plazmocytowego - wykład


Data: 25 września 2017 r.
Czas: 16:00
Miejsce: Katedra Hematologii UJ CM, ul. Kopernika 17, Kraków
Organizator: Katedra i Klinika Hematologii UJ CM, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka
Szczegółowe informacje: http://www.szpiczak.org

Spotkanie z prof. dr. hab. med. Piotrem Majcherem, kierownikiem Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownikiem Ośrodka Rehabilitacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, członkiem Krajowej Rady ds. Onkologii, wiceprzewodniczącym Narodowej Rady Rehabilitacji, konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla województwa lubelskiego. Temat wykładu: „Rehabilitacja onkologiczna w hematologii ze szczególnym uwzględnieniem szpiczaka plazmocytowego”.


Powrót