68. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich


Data: 27-30 września 2017 r.
Miejsce: ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków
Szczegółowe informacje: http://konferencje.symposion.pl/2017,LXVIIIKONGRESTChP

Kongres połączony został z 21. Zjazdem Europejskiego Towarzystwa Chirurgicznego (XXI Annual Meeting European Society of Surgery), a także z 2. Europejskim Zjazdem Rezydentów i Doktorantów szkolących się w dziedzinie chirurgii ogólnej (2nd European Meeting of Residents and PhD Students in Surgery).
Dzięki połączeniu kongresów, prezentacje osiągnięć, dyskusje naukowe i sesje szkoleniowe przekroczą wymiar wydarzenia krajowego, a spotkania polskich chirurgów z liczną grupą kolegów z innych, nie tylko europejskich, krajów pozwolą na nawiązanie współpracy i wymianę poglądów.
Program naukowy kongresu obejmuje szeroką tematykę od przypadków ostrych, przez chirurgię onkologiczną, po zastosowanie najnowocześniejszych technik w chirurgii i  styk nauk podstawowych z chirurgią. W ciągu trzech kolejnych dni kongresu w 6 salach będą toczyły się obrady, co sumarycznie da ponad 150 godzin debat naukowych.
Przewidywany jest udział 2500 chirurgów z Polski i zagranicy, w tym wielu zaproszonych gości z wiodących ośrodków międzynarodowych. Istotnym aspektem spotkania będzie stworzenie młodym chirurgom możliwości nawiązania kontaktów naukowych ze specjalistami z innych krajów Europy, w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej, endoskopowej, laparoskopowej i wielu innych. Zjazd pozwoli też na ocenę i wypracowanie nowych metod i form nauczania młodych pokoleń chirurgów, a także umożliwi wielu osobom złożenie Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego z chirurgii ogólnej. Zaplanowano także siedem warsztatów szkoleniowych odbywających się w różnych klinikach chirurgicznych. Kongres odbędzie się pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.






Powrót