XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego


Data: 19-22.09.2017 r.
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Kraków
Organizator: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Szczegółowe informacje: http://zjazd2017.ptfarm.pl

Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń, pogłębienie wiedzy i nawiązanie nowych kontaktów sprzyjających dalszemu dynamicznemu rozwojowi nauk farmaceutycznych. Obrady Zjazdu obejmą szeroki zakres zagadnień podejmowanych w badaniach naukowych w odpowiedzi na wyzwania stawiane współczesnej farmacji. Zgrupowane będą one w kilku panelach tematycznych prezentujących główne nurty badań nauk farmaceutycznych i dyscyplin pokrewnych, naukowe aspekty praktyki zawodowej, innowacyjne badania polskich firm farmaceutycznych, a także forum młodych oraz sesję poświęconą kształceniu i profesjonalnemu rozwojowi zawodowemu.
Patronat nad wydarzeniem objął prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki.


Powrót