Bożena Romanowska-Dixon: Zarys onkologii okulistycznej dla studentów medycyny


Niniejsza monografia przedstawia podstawowe, przydatne w praktyce lekarskiej wiadomości na temat najczęściej występujących zmian nowotworowych narządu wzroku, łagodnych i złośliwych.

 

Narząd wzroku jest miejscem, w którym rozwijają się nowotwory pierwotne, naciekające z otoczenia, lub nowotwory będące przerzutami z guzów rosnących w innych narządach. Przerzuty mogą się pojawić w każdej lokalizacji w oczodole, w powiekach, a najczęściej wewnątrz gałki ocznej.

Każdy lekarz - niezależnie od specjalizacji - może spotkać pacjenta z nowotworem narządu wzroku, pierwotnym lub przerzutowym, a w tym drugim przypadku, aż w 25% rozpoznanie jest stawiane przez okulistę, który sugeruje poszukiwanie ogniska pierwotnego. Najczęstszymi pierwotnymi nowotworami wewnątrzgałkowymi, stwarzającymi zagrożenie życia u dzieci, są siatkówczaki, a u dorosłych - czerniaki błony naczyniowej.

Prof. Bożena Romanowska-Dixon

Bożena Romanowska-Dixon, Zarys onkologii okulistycznej dla studentów medycyny, Edra Urban & Partner Wydawnictwo, Wrocław 2018

 
POLECAMY RÓWNIEŻ