Zbigniew Bela: Od magii przez alchemię do chemioterapii


Niniejsza książka to zbiór wykładów, jakie Autor prowadził na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach międzywydziałowego cyklu Artes Liberales. Tytuł całości, "Od magii przez alchemię do chemioterapii", to skrót myślowy, który w wersji akademickiej mógłby mieć brzmienie: "Najważniejsze fakty z historii lekoznawstwa, od starożytności począwszy, na pierwszych latach XX wieku kończąc".

 

Oprócz omówienia pierwotnych praktyk magicznych o charakterze lekarskim, eksperymentów alchemików ze związkami metali i próbami ich aplikacji w lecznictwie i pierwszych syntez związków chemicznych, które miały precyzyjnie trafiać i zwalczać chorobotwórcze mikroorganizmy, jest również w tej książce mowa m.in. o związanych z lekoznawstwem motywach mitologicznych, o dawnych surowcach leczniczych, o dawnych formach leków "uczonych", o pierwszych izolacjach alkaloidów (np. morfiny) i początkach mikrobiologii, a nawet o homeopatii.

Czy taka tematyka jest w stanie zainteresować szerszy niż tylko akademicki krąg odbiorców - czas pokaże. W każdym razie Autor życzyłby sobie, aby również ta książka mogła zasłużyć na opinię analogiczną do tej, jaką na temat poprzedniej jego pracy (O starożytnych antidotach…) wyraziła Dorota Tuka, recenzentka portalu Biblionetka, pisząc: "Literatura fachowa może być czasem źródłem autentycznej przyjemności. Zwłaszcza jeśli nie jest sensu stricte podręcznikiem, lecz połączeniem albumu i zbioru artykułów czy raczej esejów, o tematyce związanej z historią jakiejś dyscypliny naukowej".

Żółty trójkąt na okładce to alchemiczny znak ognia - głównego według alchemików czynnika przemian materii.

Zbigniew Bela, Od magii przez alchemię do chemioterapii. Wykłady z cyklu Artes Liberales, Medycyna Praktyczna, Kraków 2018

Prof. Zbigniew Bela (1949-2018) był dyrektorem Muzeum Farmacji i wykładowcą historii farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Opublikował około 50 artykułów (np. O staropolskim znaczeniu słowa "leczyć") i siedem książek (np. Poglądy na temat leczniczych właściwości złota od czasów najdawniejszych po czasy współczesne). Był członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika "Opuscula Musealia" (Wydawnictwo UJ) i Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.

 
POLECAMY RÓWNIEŻ