Antybiotyki i zarządzanie lekiem przeciwdrobnoustrojowym – jedyne takie studia podyplomowe w Polsce. Trwa rekrutacja


Nowe studia to propozycja skierowana zarówno do absolwentów kierunków medycznych, jak i biotechnologicznych czy biologicznych. W trakcie studiów zdobędą wiedzę dotyczącą nadzoru nad efektywnym stosowaniem leków drobnoustrojowych i lekoopornością czy stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych w profilaktyce oraz leczeniu zakażeń i zarażeń. Studia powstały dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie to jedyne takie studia podyplomowe w Polsce.


Podczas wykładów przewidzianych w ramach programu słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z tematami z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej, stosowania antybiotyków w profilaktyce i leczeniu, farmakoterapii, epidemiologii i nadzoru epidemiologicznego. Szczególny nacisk położony zostanie na takie umiejętności, jak oznaczanie i kontrola lekooporności, przygotowanie i interpretacja antybiogramu w różnych grupach pacjentów, farmakokinetyka i farmakodynamika leków przeciwdrobnoustrojowych, profilaktyka poekspozycyjna.

W tekście "Antybiotyki. Używaj właściwie", opublikowanym niedawno w „Dawce wiedzy”, dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach z Zakładu Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii UJ CM, kierownik nowego kierunku studiów, pisze: „Rozwój medycyny, np. wprowadzenie nowych antybiotyków, poznanie patomechanizmów zakażeń czy molekularnych mechanizmów powstawania i nabywania oporności na antybiotyki nie odwraca dramatycznego trendu narastania antybiotykoodporności. Dla jej ograniczenia najważniejsze znaczenie ma konsumpcja – użycie antybiotyków, a tutaj zasadniczą sprawą jest z jednej strony profilaktyka zakażeń, w tym swoista – szczepienia, a z drugiej – mikrobiologiczna diagnostyka zakażeń dla wdrażania leczenia celowanego”.

Innowacyjność nowego kierunku studiów przejawia się w ich praktycznym aspekcie, tj. poznanie zasad monitorowania, rozpoznawanie i postępowanie w sytuacji identyfikacji przypadków zakażeń/zarażeń/ekspozycji i epidemii. Rekomendacje kształcenia w tym kierunku pochodzą z European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Słuchacze nowego kierunku studiów zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie metod i narzędzi służących do analizy poziomu konsumpcji antybiotyków oraz stanu mikrobiologicznego różnych typów oddziałów szpitalnych i innych jednostek opieki zdrowotnej, przygotowania i realizacji receptariusza szpitalnego antybiotykowego w różnych typach szpitali i grupach pacjentów, stosowania biomarkerów dla oceny narażenia na nieracjonalną antybiotykoterapię, realizowania bieżącego nadzoru oraz wykorzystania do własnych potrzeb dostępnych źródeł informacji oraz narodowych i międzynarodowych rekomendacji w zakresie diagnozowania i leczenia zakażeń, a także metod i środków stosowanych w rozpoznaniu sytuacji epidemiologicznej w kontekście lekooporności i konsumpcji antybiotyków.

Absolwenci będą posiadali wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia zakażeń i zarażeń, stosowania antybiotyków w profilaktyce poekspozycyjnej, okołoporodowej i okołozabiegowej, będą potrafili posługiwać się metodami analizy mikrobiologicznej oraz epidemiologicznej, poznają nowoczesne metody mikrobiologii molekularnej. Praca w laboratorium mikrobiologicznym nauczy właściwego doboru metod diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki laboratoryjnej (badanie markerów stanu zapalnego) przygotowania i interpretacji antybiogramów.

Szczegółowe informacje dotyczące nowego kierunku studiów, w tym terminy rekrutacji, dostępne są na stronie Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.


Data publikacji: 12.02.2019Powrót