Zarządzanie danymi z badań klinicznych – spotkanie dla studentów i absolwentów UJ CM


W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL UJ CM odbyło się spotkanie z ekspertami z firmy MSD Polska sp. z o.o. poświęcone zagadnieniem z obszaru zarządzania danymi z badań klinicznych oraz bezpieczeństwa terapii w badaniach klinicznych i produktów już zarejestrowanych.


Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi działaniami w obszarze data managementu dotyczącymi projektowania baz danych, analizy medycznej zgłoszeń oraz regulacji prawnych lokalnych i globalnych dotyczących pharmacovigilance.
Spotkanie poprowadzili Małgorzata Okrasa i Paweł Chomiak z Data Management Center (DMC).

Na podstawie zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum a MSD Polska studenci i absolwenci UJ CM będą mieli możliwość uczestniczenie w podobnych prezentacjach w roku akademickim 2018/2019.


Data publikacji: 7.06.2018Powrót