Świetny wynik studentów UJ CM na olimpiadzie „Język angielski w naukach medycznych”


W tym roku już po raz piąty studenci uczelni medycznych mogli wziąć udział w zawodach sprawdzających znajomość języka angielskiego. Do rywalizacji stanęło 300 uczestników z całej Polski, w tym 28 przedstawicieli UJ CM. Ostatecznie, w przeprowadzonym w Gdańsku 19 maja finale, student III roku medycyny – Michał Zarzecki – zajął miejsce trzecie.


W tym roku organizatorem olimpiady był Gdański Uniwersytet Medyczny. Pierwszy etap – tak jak podczas wcześniejszych edycji – odbył się w macierzystych uczelniach uczestników, a egzamin składał się z dwóch jednogodzinnych części: Listening and Reading oraz Language in Use. W Krakowie nad całością czuwali lektorzy Centrum Językowego UJ CM.

Do finału olimpiady zakwalifikowało się 12 osób, w tym pięcioro studentów kierunku lekarskiego WL UJ CM: Mateusz Michalak (V rok), Wojciech Staśkiewicz (IV rok), Michał Zarzecki (III rok), Ada Frankowska (IV rok) oraz Dominik Taterra (IV rok).

Zadaniem finalistów było przedstawienie prezentacji na wybrany przez siebie temat oraz udzielenie odpowiedzi na pytania komisji.

W gronie najlepszych znalazł się przedstawiciel UJ CM – Michał Zarzecki, który zajął miejsce trzecie (prezentacja zatytułowana „Multiple sclerosis following childhood concussion”), na drugim uplasowała się Maria Marlicz z (PUM) („Gut-brain axis”), a na pierwszym – Iga Kościńska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego („When your body hates itself – a few words about autoimmune disease”), laureatka ubiegłorocznej olimpiady.

 


Data publikacji: 7.06.2018Powrót