Odznaka „Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego” dla profesorów z UJ CM


7 lutego 2018 r. odbyła się uroczystość przyznania odznaki Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego dwojgu wybitnym profesorom: Urszuli Marcie Doleżal i Tadeuszowi Cichockiemu. Decyzję o ich uhonorowaniu podjął wcześniej Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Kolegium Rektorskiego oraz Rady Wydziału Lekarskiego.


Zebranych przywitał w murach Collegium Maius rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak. Znaleźli się wśród nich m.in. członkowie władz UJ, dziekani wydziałów, przedstawiciele innych prestiżowych instytucji i gremiów naukowych, w tym prof. Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności, a także bliscy i przyjaciele obojga odznaczonych. Otwierając uroczystość, rektor podkreślił, że nagrodzeni są osobami, które całe swoje życie związały z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Zasługi prof. Urszuli Marty Doleżal przypomniał w laudacji prof. Tomasz Grodzicki, prorektor UJ ds. Collegium Medicum. Podkreślił zwłaszcza energiczną i pełną poświęcenia działalność odznaczonej w Stowarzyszeniu Absolwentów UJ, która przyczyniła się do tworzenia międzypokoleniowych relacji między wychowankami krakowskiej Almae Matris, jej zaangażowanie na rzecz studentów i doktorantów z rodzin repatrianckich, a także wspieranie Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ. Na szczególną uwagę zasługuje w tym kontekście fundusz stypendialny Ad Polonos, utworzony niedawno dzięki hojnej donacji prof. Doleżal w celu pomocy zdolnym studentom i doktorantom z rodzin repatrianckich z terenów Armenii, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji i Ukrainy, stanowiący jednocześnie hołd dla pamięci małżonka laureatki prof. Mariana Doleżala. Podkreślono także bogaty dorobek naukowy odznaczonej w dziedzinie mikrobiologii oraz jej szeroko zakrojoną działalność organizacyjną i społeczną, również w instytucjach pozauczelnianych.

Dziękując za wyróżnienie, prof. Doleżal podkreśliła, że odznaka stanowi dla niej przede wszystkim docenienie wartości i idei, którym służyła i których była jedynie „realizatorką, wykonawczynią.”

Laudację na cześć prof. Tadeusza Cichockiego wygłosił prof. Jan Litwin z Wydziału Lekarskiego UJ. Wymieniając zasługi nagrodzonego,  przypomniano m.in. o jego roli w wypracowaniu bardzo wysokiego poziomu naukowego i dydaktycznego Wydziału Lekarskiego, zarówno poprzez działalność naukowo-dydaktyczną, zwłaszcza w obszarze histologii, jak i uczestnictwo we władzach wydziału i uczelni. Podkreślono także, że jako rektor ówczesnej Akademii Medycznej, przeprowadził ją przez trudny okres zmian ustrojowych i istotnie przyczynił się do tego, że po ponownym połączeniu z Uniwersytetem Jagiellońskim, Collegium Medicum stało się czołową uczelnią medyczną w Polsce. Zaznaczono przy tym szczególne zasługi prof. Cichockiego w dziedzinie rozwoju i usprawnienia kształcenia doktorantów, co zaowocowało znacznym wzrostem liczby wywodzących się z UJ lekarzy prowadzących działalność naukową na międzynarodowym poziomie. Powołując się na opinie studentów, prof. Litwin określił prof. Cichockiego mianem „wzorca profesora UJ starej daty”, w najlepszym tego słowa znaczeniu.

W swoim wystąpieniu, zawierającym liczne osobiste wspomnienia i refleksje oraz odwołania do klasyków literatury i filozofii, prof. Cichocki podziękował zwłaszcza swoim współpracownikom, rodzinie, a także mistrzom i autorytetom, którym zawdzięcza zarówno zdobytą wiedzę, jak i wyznawane wartości.


Data publikacji: 8.02.2018ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót