Anna Kańtoch z Wydziału Lekarskiego zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie dla wynalazców


Doktorantka Wydziału Lekarskiego UJ CM została laureatką ogólnopolskiego konkursu „Student-wynalazca”, którego organizatorem jest Politechnika Świętokrzyska. W nagrodę, wiosną tego roku, będzie miała szansę zaprezentować swoje innowacyjne rozwiązanie na 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.


„Sposób i urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów” to rozwiązanie, które zwyciężyło w konkursie. Służy ono do wykrywania i sygnalizacji zagrożenia stanu zdrowia i życia pacjenta szpitalnego. Wynalazek Anny Kańtoch znajdzie zastosowanie w ochronie zdrowia człowieka na szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach internistycznych oraz geriatrycznych, instytucjach opieki długoterminowej oraz w warunkach domowych.

Ogólnopolski konkurs „Student-wynalazca” organizowany jest przez kielecką uczelnię od 2010 roku, a cel, jaki sobie stawia to budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

W tegorocznej edycji nadesłano 78 zgłoszeń, które zawierały 123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski. Komisja konkursowa przyznała 5 równorzędnych nagród głównych oraz 5 wyróżnień. Zwycięzcy będą mieli szansę zaprezentować swoje rozwiązania podczas 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie (kwiecień) oraz 12. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018 (październik).

Anna Kańtoch jest absolwentką kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii WL UJ CM. Interesuje się kardiologią geriatryczną i telemedycyną. Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i laureatka ogólnopolskich konkursów „Studencki Nobel” i „Primus Inter Pares”.


Data publikacji: 9.02.2018Powrót