Laur Medyczny dla studentów UJ CM


Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznał coroczne nagrody naukowe i wyróżnienia. W gronie nagrodzonych Laurem Medycznym im. Doktora Wacława Mayzla są studenci Wydziału Lekarskiego UJ CM: Katarzyna Piątek, Jakub Hołda, Kamil Tyrak oraz Jan Sylwester Witowski.


Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla to nagroda ustanowiona w 1999 roku. Przyznawana jest studentom pracującym naukowo za wysoko ocenioną pracę, która została wykonana przed uzyskaniem dyplomu ukończenia uczelni, a jej wykonanie nie jest związane z wymogami formalnymi toku studiów.

W tym roku Laur Medyczny otrzymało 10 studentów, w tym 4 z UJ CM.

Jan Sylwester Witowski, student IV roku WL, został nagrodzony za dwie prace: Cost-effective, personalized, 3D-printed liver model for preoperative planning before laparoscopic liver hemihepatectomy for colorectal cancer metastases oraz 3D Printing in Liver Surgery: A Systematic Review, a Jakub Hołda, Kamil Tyrak i Katarzyna Piątek – studenci III i VI roku WL, członkowie zespołu HEART – za cykl 7 publikacji zatytułowanych Morfologia i morfometria ludzkich przedsionków – anatomiczne podłoże dla zabiegów kardiologii inwazyjnej i elektrokardiologii.

Uroczystość wręczenia dyplomów Nagród Naukowych i Wyróżnień Wydziału Nauk Medycznych PAN odbędzie się 14 grudnia w Warszawie.


Data publikacji: 8.11.2017Powrót