VI Międzynarodowa Konferencja „Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2017 roku”


2 września w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja „Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2017 roku”, w trakcie której poruszano zagadnienia dotyczące wielospecjalistycznej terapii u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym, amyloidozą, gammapatią monoklonalną, zespołem POEMS oraz chorobą Waldenstroema.


Patologia w szpiczaku plazmocytowym obejmuje wiele tkanek i narządów, tj. układ krwiotwórczy, kostny, endokrynny, nerkowy, nerwowy oraz inne. Kompleksowa opieka nad chorymi stwarza szansę poprawy jakości ich życia. W ciągu ostatnich lat zarejestrowano kilkanaście nowych leków wspierających leczenie szpiczaka, które mają wpływ na widoczne wydłużenie życia chorych do obecnie średnio 7-10 lat.

W trakcie konferencji, której uroczystego otwarcia dokonał dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Maciej Małecki, wykłady wygłosili światowej sławy eksperci:

- prof. Evangelos Terpos (Department of Clinical Therapeutics, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Athens Greece) – Nowoczesne leczenie nowo rozpoznanego szpiczaka plazmocytowego i rola minimalnej choroby resztkowej;

- prof. Sundar Jagannath (The Mount Snai Hospital, New York, USA) – Leczenie opornego/nawrotowego szpiczaka plazmocytowego: wiele nowych terapii;

- prof. Alessandro Gozzetti (Division of Hematology, University of Siena, Siena, Italy) – Zajęcie centralnego systemu nerwowego przez szpiczaka od diagnozy do terapii: czy coś się zmieniło?;

- prof. Jorge J. Castillo (Dana Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, USA) – Jak leczę chorobę Waldenstroema w 2017 roku;

- prof. Shaji Kumar (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA) – Leczenie amyloidozy i zespołu POEMS w 2017 roku.

Po każdej prezentacji uczestnicy brali udział w ożywionych dyskusjach moderowanych przez prof. Aleksandra B. Skotnickiego dotyczących nowoczesnych możliwości leczenia i diagnostyki dyskrazji plazmocytowych.

Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i zgromadziła około 100 uczestników zarówno z zagranicy  – USA, Grecji, Włoch – jak i z polskich ośrodków hematologicznych m.in. Gdańska, Częstochowy, Wrocławia, Warszawy, Gliwic, Bydgoszczy, Szczecina, Rzeszowa, Olsztyna i Krakowa. Wśród gości był m.in. konsultant krajowy ds. hematologii prof. Wiesław W. Jędrzejczak.

Patronat nad konferencją objęli: kardynał Stanisław Dziwisz, rektor UJ prof. Wojciech Nowak, wojewoda małopolski Józef Pilch, marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej prof. Andrzeja Matyja i Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów prof. Tadeusz Robak.


Data publikacji: 3.09.2017Powrót