Dr Marta Kaczor-Kamińska laureatką konkursu NCN MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe


Narodowe Centrum Nauki przedstawiło kolejną listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 1 na pojedyncze działanie naukowe.


Wśród wyróżnionych projektów znalazł się również projekt dr Marty Kaczor-Kamińskiej z Katedry Biochemii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego UJ CM, która będzie realizować działanie naukowe pt. „Nowe aspekty związane z przemianami związków siarki w uzyskanym komórkowym modelu mukopolisacharydozy” na kwotę 49 500 zł.


Data publikacji: 4.09.2017Powrót