Absolutorium Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców


24 czerwca w Auditorium Maximum UJ odbyło się absolutorium Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Dyplomy odebrali studenci, którzy ukończyli kierunek lekarski,  6-letni program dla absolwentów szkół średnich (MD-Medical doctor program for high School graduates) oraz kierunek lekarsko-dentystyczny, 6-letni program dla absolwentów szkół średnich (DDS program for high School graduates).


Studenci, którzy tego dnia złożyli przysięgę lekarską, rozpoczęli studia w latach 2011/12 i 2012/13, pochodzą m.in. z Norwegii, Malezji, Szwecji, Iraku, USA, Kanady, Słowacji i Polski.

Podczas uroczystości wyróżnili wykładowców: prof. Jerzego Walochę, prof. Jana Litwina, dr. Wojciecha Turaja, prof. Agatę Ptak-Belowską, dr Annę Bednarczyk, prof. Aleksandra Gałasia, dr. Pawła Potockiego oraz prof. Piotra Kruczka.                                        

Specjalne podziękowania otrzymały również trzy jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum: Katedra Anatomii, Katedra Pediatrii oraz Zakład Chirurgii Stomatologicznej.

W uroczystości wzięli udział m.in. pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, przewodniczący Rady Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców prof. Jerzy Walocha oraz prodziekani Wydziału Lekarskiego: prof. Jolanta Pytko-Polończyk i prof. Rafał Olszanecki.


Data publikacji: 29.06.2017ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót