Studenci UJ CM wyróżnieni w konkursie „Najlepsi z najlepszych! 2.0”


Aż 6 projektów przygotowanych przez studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM zostało wyróżnionych w programie „Najlepsi z najlepszych! 2.0” prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest pomoc młodym naukowcom w rozwoju ich aktywności poprzez wspieranie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach.


Wsparcie, które otrzymali studenci Wydziału Lekarskiego UJ CM, wynosi łącznie 962 094,25 PLN. Kwota ta może zostać przeznaczona na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w międzynarodowych zawodach lub konkursach czy konferencjach, a także zakup środków niezbędnych do przygotowania projektu stanowiącego przedmiot konkursu/zawodów/konferencji międzynarodowych.

W grupie nagrodzonych projektów znalazły się:

  • Morfometria ludzkich zastawek serca: aortalnej, pnia płucnego i ujść przedsionkowo-komorowych. Anatomiczne podłoże dla operacyjnych i małoinwazyjnych technik leczenia wad zastawkowych serca” realizowany przez zespół w składzie: Mateusz Hołda, Kamil Tyrak, Jakub Hołda pod kierunkiem dr. hab. med. Wiesławy Klimek-Piotrowskiej;
  • Druk 3D modeli wątroby w planowaniu przedoperacyjnym u chorych poddawanych laparoskopowym resekcjom guzów wątroby – ocena krótkoterminowych wyników leczenia” realizowany przez zespół w składzie: Jan Witowski, Michał Wysocki, Zuzanna Malina, Mateusz Sitkowski pod kierunkiem dr. hab. Michała Pędziwiatra;
  • Systematic Insight into Obesity” realizowany przez zespół w składzie: Mateusz Świerz, Dawid Storman, Katarzyna Jasińska pod kierunkiem dr. hab. Małgorzaty Bały;
  • Wydłużenie życia i poprawa jego jakości oraz zmniejszenie śmiertelności pacjentów chorych na nowotwór dzięki prawidłowej kontroli gospodarki wodno-elektrolitowej i eliminacji czynników ryzyka odwodnienia oraz dyselektrolitemii” realizowany przez Pawła Bryniarskiego pod kierunkiem dr. Jakuba Kucharza;
  • Innowacyjne zastosowanie biomarkerów w modelu predykcji niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów leczonych wewnątrznaczyniowo w przebiegu miażdżycy tętnic obwodowych” realizowany przez Mikołaja Magę pod kierunkiem prof. dr. hab. Rafała Niżankowskiego;
  • Wpływ polimorfizmów genetycznych oraz wieku na właściwości biomechaniczne, morfologię i budowę anatomiczną ludzkiego ścięgna Achillesa” realizowany przez Przemysława Pękalę pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa A. Tomaszewskiego.

Projekt „Najlepsi z najlepszych! 2.0” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest kontynuacją programu MNiSW pn. „Generacja Przyszłości” oraz projektu „Najlepsi z najlepszych!”.

Udział w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach pozwala studentom na porównanie swoich możliwości z kolegami z innych krajów, rozwija ducha rywalizacji, wpływa na rozwój kompetencji. Prestiż związany z uzyskaniem wysokich lokat w konkursach czy zawodach ma wpływ na kierunek rozwoju kariery zawodowej studentów, a ich sukces może przełożyć się na rozpoznawalność polskich uczelni i naukowców.


Data publikacji: 3.07.2017Powrót