Wkrótce ruszy kolejny etap budowy Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM


14 marca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim - Collegium Medicum a firmą Coprosa Polska dotycząca przebudowy budynku przy ulicy Medycznej 7 w Krakowie w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM.  Na ok. 6000 m kw. powstanie kompleks dydaktyczny z salami symulacyjnymi i nowoczesną biblioteką. Inwestycja, której zakończenie planowane jest na drugą połowę 2018, dopełni tworzone od marca 2016 roku CIEM UJ CM.

Zaawansowane symulatory pacjenta, kolumna anestezjologiczna, defibrylatory, aparaty EKG, deski transportowe, respirator, aparaty USG, pompy infuzyjne – to tylko przykładowy sprzęt, w jaki wyposażone będą sale ćwiczeniowe i symulacyjne powstające w ramach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM. Obecnie w jego skład wchodzi Pracownia Podstaw Pielęgniarstwa przy ul. Michałowskiego 12, Pracownia Podstaw Opieki Położniczej przy ul. Zamoyskiego 58 oraz obecna siedziba Zakładu Dydaktyki Medycznej przy ul. Łazarza 16.

– Cel budowania centrum to zapewnienie studentom komfortowych warunków do nauki – mówi dr Michał Nowakowski, kierownik Zakładu Dydaktyki Medycznej, odpowiedzialny za wdrażanie programu rozwojowego w UJ CM. I dodaje: Część procedur, które poznają na zajęciach, jest albo bardzo inwazyjna, albo bardzo ryzykowna – nie można się ich uczyć bezpośrednio na pacjentach. Takie centra dają możliwość symulowania prawdziwych warunków panujących na szpitalnych oddziałach ratunkowych lub salach intensywnej terapii, pozwalają więc na naukę w otoczeniu niemal identycznym jak to, w których w przyszłości nasi studenci będą pracować.

Wdrożenie w szkołach wyższych odpowiednich programów rozwojowych obejmujących m.in. utworzenie centrów symulacji medycznej to jeden z najważniejszych celów finansowanych z programów europejskich w obszarze zdrowia. – Kształcenie z wykorzystaniem symulacji medycznej to dziś preferowana metoda nauczania na kierunkach medycznych na całym świecie – wyjaśnia prof. Tomasz Grodzicki, prorektor UJ ds. CM. – Takie innowacyjne centrum edukacji to przede wszystkim szansa dla studentów na jeszcze lepsze przygotowanie się do zawodu. Mimo wysokich kosztów, jakie pociąga jego budowa, musimy tę szansę wykorzystać.
Dostosowanie pomieszczeń Zakładu Dydaktyki Medycznej przy ul. Łazarza 16, gdzie powstały trzy sale symulacyjne wysokiej wierności (sala IT oraz dwie sale SOR), kosztowało blisko 320 tys. PLN, na remont i modernizację budynku przy ul. Medycznej 7 uczelnia musi wyasygnować ponad 28 mln PLN (ze środków własnych oraz uzyskanych ze sprzedaży domu studenckiego przy ul. Racławickiej), kolejne 18 mln PLN na wyposażenie pochodzi ze środków unijnych, a 3 mln PLN to dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia.
W budynku przy ul. Medycznej 7 oddanych zostanie siedem sal wysokiej wierności: porodowa, środowiskowa z symulatorem karetki, operacyjna, dwie sale IT oraz dwie SOR. Studenci będą mogli korzystać m.in. z zawansowanych symulatorów pacjenta, symulatora porodowego, karetki, ALS i BLS, kolumny anestezjologicznej, respiratora, aparatów USG i wielu innych niezbędnych sprzętów medycznych.
W sali do nauki umiejętności chirurgicznych znajdzie się 10 dwuosobowych stanowisk przystosowanych do nauki wiązania, szycia czy podstaw techniki laparoskopowej. Dodatkowym atutem będzie zaplecze do przygotowywania oraz przechowywania materiału biologicznego.
Kolejna sala zostanie wyposażona w sprzęt potrzebny do rozwijania niezbędnych umiejętności technicznych, takich jak cewnikowanie, dostępy obwodowe i centralne czy intubacja dotchawicza.
W budynku przewidziane są pomieszczenia, w których przeprowadzane będą egzaminy OSCE. W trakcie roku akademickiego będą tam prowadzone zajęcia w małych grupach ćwiczeniowych, takich jak PBL czy CBL oraz zajęcia typu BLS czy doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w pracy ze standaryzowanymi pacjentami. Sale zostaną zaaranżowane tak, aby jak najwierniej przypominały gabinety lekarskie czy stomatologiczne, pomieszczenia biurowe i domowe. Dodatkowo zostaną wyposażone w systemy nagrywania audio i wideo, co pozwoli studentom na indywidualne doskonalenie umiejętności. Całość umożliwi pełną symulację w zasadzie wszystkich aspektów pracy pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych oraz lekarzy indywidualnie oraz w zespołach.
Budynek objęty zostanie systemem kontroli dostępu z elektronicznym systemem sprawdzania obecności oraz wykorzystania pomieszczeń i sprzętu. Pełnię możliwości, jakie oferuje, będzie można poznać w czasie letniego obozu o charakterze treningowym, który zostanie zorganizowany po zakończeniu inwestycji. Około 40 studentów będzie wówczas pracowało w systemie odpowiadającym pracy w prawdziwym szpitalu, w ambulatoriach, na salach IT, SOR, operacyjnych czy zwykłych salach łóżkowych. Instruktorzy CIEM przeprowadzą 7-dniową, 24-godzinną symulację obejmującą wszystkie aspekty pracy personelu medycznego z dyżurami stacjonarnymi, pod telefonem, przekazywaniem pacjentów pomiędzy oddziałami, przyjęciami, wypisami, prowadzeniem pełnej dokumentacji medycznej oraz opieką ambulatoryjną.
W budynku przy ul. Medycznej swoje miejsce znajdzie również nowoczesna biblioteka, w której planowane jest wdrożenie wielu nowych funkcjonalności. Dzięki takiemu połączeniu powstanie ośrodek odpowiadający współczesnym wyzwaniom dydaktycznym, pozwalający studentom na łączenie zdobywania wiedzy teoretycznej z doskonaleniem umiejętności praktycznych.


Data publikacji: 14.03.2017ZOBACZ GALERIĘ ZDJEĆPowrót