Aktualne umowy


Nr Tytuł umowy Okres obowiązywania Jednostka odpowiedzialna Kontakt
1. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych(samochody służbowe UJ CM) 20.07.2017- 13.07.2019 Dział Organizacji i Promocji 12 37 04 361
2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 13.07.2017- 13.07.2019 Dział Organizacji i Promocji 12 37 04 361
3. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk losowych oraz sprzętu elektronicznego od uszkodzeń 07.07.2017- 13.07.2019 Dział Organizacji i Promocji 12 37 04 361
4. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków(dotyczy zajęć dydaktycznych i praktyk poza uczelnią) 07.07.2017- 13.07.2019 Dział Organizacji i Promocji 12 37 04 361
5. Umowa o przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników, nr umowy DOP/ZO/CM/U-968/2017 02-11-2017 - 31-10-2018 Inspektorat BHP UJ CM 12 422 06 44 w. 30
6. Umowa o przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników, nr umowy DOP/ZO/CM/U-1049/2017 02-11-2017 - 31-10-2018 Inspektorat BHP UJ CM 12 422 06 44 w. 30
7. Umowa na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujacych i kopiujacych 8.11.2017 - 8.11.2018 Dział Zaopatrzenia 12 34-32-757
8. Umowy na sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru 13.12.2017 - 13.12.2018 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-757
9. Umowa na sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 30.05.2017 - 30.05.2018 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-736
10. Umowa na sukcesywne dostawy urzadzeń wielofunkcyjnych 30.05.2017 - 30.05.2018 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-736
11. Umowa na sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów sanitarnych 20.12.2017 - 20.12.2019 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-744, 12 43-32-749
12. Umowa na sukcesywne dostawy drukarek laserowych 09.06.2017 - 09.06.2018 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-736
13. Umowa na sukcesywne dostawy skanerów 09.06.2017 - 09.06.2018 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-736
14. Umowa na sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zakresie szalek Petriego 11.07.2017 - 11.07.2018 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-744, 12 43-32-749
15. Umowa na sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zakresie butelek do hodowli komórkowych 07.07.2017 - 07.07.2018 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-744, 12 43-32-749
16. Umowa na sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zakresie probówek 07.07.2017 - 07.07.2018 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-744, 12 43-32-749
17. Umowa na sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zakresie rękawiczek 25.07.2017 - 25.07.2018 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-744, 12 43-32-749
18. Umowa na sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zakresie pojemników na odpady medyczne 25.07.2017 - 25.07.2018 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-744, 12 43-32-749
19. Umowa na sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zakresie końcówek do pipet 13.07.2017 - 13.07.2018 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-744, 12 43-32-749
20. Umowa na sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zakresie płytek do hodowli komórkowych 07.09.2017 - 07.09.2018 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-744, 12 43-32-749
21. Umowa na sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych w zakresie pipet serologicznych 07.09.2017 - 07.09.2018 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-744, 12 43-32-749
22. Umowy na sukcesywne dostawy odczynników 07.04.2017 - 07.04.2018 06.06.2017 - 06.06.2018 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-748, 12 43-32-753
23. Umowa dostawy ciekłego azotu do zbiornika przenośnego minitank należącego do UJ CM 12.10.2017 - 12.10.2019 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-749, 12 43-32-751, 12 43-32-757
24. Umowa na sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych i monitorów 24.10.2017 - 24.10.2018 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-736
25. Umowa na sukcesywne dostawy komputerów przenośnych 09.01.2018 - 09.01.2019 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-736
26. Umowa na sukcesywne dostawy projektorów 7.02.2018 - 7.02.2019 Dział Zaopatrzenia 12 43-32-736
27. Sprzątanie obiektów UJCM 01.05.2018 - 30.04.2020 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
28. Sprzątanie pomieszczeń wraz z dezynfekcją w Obiekcie Dydaktycznym przy ul. Czystej 18 31.01.2017 - 31.01.2019 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
29. Sprzątanie oraz obsługa szatni w Obiekcie Dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego UJ CM przy ul. Medycznej 9 01.02.2018 - 01.02.2020 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
30. Usługa utrzymania czystości na terenach UJ CM 02.05.2018 – 30.04.2020 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
31. Świadczenie usług pocztowych na rzecz UJ CM w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w przypadku braku możliwości ich doręczenia oraz odbioru przesyłek od Zamawiającego przeznaczonych do nadania 15.02.2018 - 14.02.2021 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
32. Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM 03.04.2018 - 02.04.2019 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
33. Sukcesywne wykonywanie usługi prania dla Domów Studenckich UJ CM 05.01.2018 - 05.01.2019 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
34. Sukcesywne wykonywanie usługi prania specjalistycznego oraz prania standardowego dla jednostek UJ CM 21.07.2017 - 21.07.2019 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
35. Wykonywanie sukcesywnej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i termicznym unieszkodliwianiu odpadów medycznych i weterynaryjnych z jednostek UJ CM 29.09.2015 - 28.09.2019 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
36. Wykonywanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 16.01.2017 - 15.01.2019 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
37. Najem pojemników/beczek do gromadzenia odpadów kuchennych 01.01.2018 – 31.12.2018 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
38. Najem pojemników na odpady komunalne 01.01.2018 - 31.12.2019 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
39. Usługa dzierżawy 9 fabrycznie nowych urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ CM zlokalizowanych przy ul. św. Anny 12, ul. Śniadeckich 16 i ul. Grzegórzeckiej 20 wraz z dostawą, montażem, szkoleniem oraz serwisem 12.08.2015 - 11.08.2019 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
40. Usługa dzierżawy 1 fabrycznie nowego urządzenia kserograficznego dla potrzeb jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ CM zlokalizowanych przy ul. Podwale 3/5 wraz z dostawą, montażem, szkoleniem oraz serwisem 01.06.2016 - 12.08.2019 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
41. Usługa dzierżawy 4 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ CM zlokalizowanych przy ul. Michałowskiego 12, ul. Podwale 3/6, ul. Grzegórzeckiej 20 -Dział ds. Realizacji Inwestycji ,,Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków- Prokocim wraz z dostawą, montażem, konfiguracją, szkoleniem oraz serwisem urządzeń 03.01.2017 - 03.01.2021 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
42. Usługa dzierżawy 1 urządzenia kserograficznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ CM wraz z dostawą, montażem, szkoleniem oraz serwisem urządzenia dot. Zakładu Dydaktyki Medycznej przy ul. św. Łazarza 16 03.01.2017 - 03.01.2021 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
43. Usługa dzierżawy 3 urządzeń kserograficznych dla potrzeb jednostek organizacyjnych UJ CM zlokalizowanych przy ul. Badurskiego 17 – DS. ,,A”, ul. Kopernika 25 – Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, ul. Zamojskiego 58 – Pracownia Podstaw Opieki Położniczej wraz z dostawą, montażem, szkoleniem oraz serwisem 31.08.2016 - 31.08.2019 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
44. Usługa dzierżawy 1 urządzenia kserograficznego dla potrzeb jednostki organizacyjnej UJ CM - Działu Zaopatrzenia znajdującej się przy ul. Grzegórzeckiej 20 wraz z dostawą, montażem, konfiguracją, szkoleniem oraz serwisem urządzenia 04.08.2017 - 04.02.2021 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
45. Świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób oraz ochrony mienia na terenie Zespołu Domów Studenckich w Prokocimiu 01.08.2017 - 31.07.2019 Sekcja Administrowania Nieruchomościami 12 422 89 57
46. Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do Internetu 01.08.2017 - 01.08.2019 Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 12 433 27 15
47. Świadczenie usługi w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz napraw centrali wentylacyjnych wraz z instalacją chłodzenia, klimatyzatorów, klimakonwektorów, systemów VRF/VRV, agregatów wody lodowej oraz instalacji chłodniczych w obiektach UJ CM 13.07.2017 - 30.06.2019 Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 12 424 72 10
48. Sukcesywne świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji instalacji teletechnicznej w obiektach UJ CM 01.04.2018 - 31.03.2019 Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 12 424 72 10
49. Konserwacja i naprawy dźwigów towarowych i osobowych w obiektach UJ CM (przeglądy comiesięczne) wraz z 24 godzinnym pogotowiem technicznym 03.04.2018 - 02.04.2019 Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 12 424 72 10
50. Kompleksowa konserwacja systemów alarmowych oraz CCTV wraz z monitoringiem w obiektach UJ CM 01.01.2017 - 31.12.2019 Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 12 424 72 10
51. Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru SAP, klap dymowych, pożarowych i świetlików w klatkach schodowych, klap odcinających, pomiar szczelności czujek izotopowych, monitoring przeciwpożarowy, konserwacja instalacji nagłośnieniowo-ewakuacyjnej DSO w obiektach UJ CM 01.01.2018 - 31.12.2020 Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 12 424 72 10