Administracja UJ CM

Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej


Dział merytorycznie podlega Prorektorowi UJ ds. Collegium Medicum

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków
tel.: 512 749 469
email: dawp@uj.edu.pl
www.dawp.cm-uj.krakow.pl
p.o. Kierownik Działu

mgr Ewelina Bętkowska
e-mail: ewelina.betkowska@uj.edu.pl
tel.: 506 837 001

Jednostki podległe:

mgr Małgorzata Ząbczyńska
e-mail: malgorzata.zabczynska@uj.edu.pl
tel.: 512 749 469
pokój nr 1

Sekcja Programów Krajowych

ul. Podwale 3, II p., 31-118 Kraków
tel.: 506 837 035
email: spk@uj.edu.pl
dawp.cm-uj.krakow.pl
Kierownik Sekcji

mgr Jolanta Palowska
e-mail: jolanta.palowska@uj.edu.pl
tel.: 506 837 035
Podwale 3, II p
pokój nr 8


Zespół Programów Krajowych

Podwale 3, II p, 31-118 Kraków
tel.: 512 748 342, 512 749 575, 512 749 575
email: spk@uj.edu.pl
dawp.cm-uj.krakow.pl
Koordynator Zespołu

mgr Izabela Kulczycka-Koryl
e-mail: izabela.kulczycka@uj.edu.pl
tel.: 512 749 575

mgr inż. Barbara Sporek
e-mail: barbara.sporek@uj.edu.pl
mgr Ewa Krawczyk
e-mail: ewa.krawczyk@uj.edu.pl
tel.: 512 748 342
pokój nr 3
mgr Renata Sobieszczańska-Horbatowska
e-mail: renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl
tel.: 512 749 575
pokój nr 3
mgr Małgorzata Tondryk
e-mail: malgorzata.tondryk@uj.edu.pl

Zespół ds. Dotacji Statutowej i Ewaluacji

Podwale 3, II p, 31-118 Kraków
tel.: 512 749 433, 512 749 400
email: spk@uj.edu.pl
dawp.cm-uj.krakow.pl
Koordynator Zespołu

mgr Alicja Rybka
e-mail: alicja.rybka@uj.edu.pl
tel.: 512 749 400

mgr Agnieszka Musiał
e-mail: aga.musial@uj.edu.pl
tel.: 512 749 433
pokój nr 4
mgr Martyna Janikowska
e-mail: martyna.janikowska@uj.edu.pl
tel.: 512 749 433
pokój nr 4

Sekcja Programów Międzynarodowych

Podwale 3, II p, 31-118 Kraków
tel.: 506 836 986, 512 749 635
email: spm@uj.edu.pl
Kierownik Sekcji

mgr Konrad Kuliński
e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl
tel.: 506 836 986
Podwale 3, II p
pokój nr 8

mgr Małgorzata Mlostek
e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl
tel.: 512 749 635
Podwale 3, II p
pokój nr 7
mgr Justyna Bednarz
e-mail: j.bednarz@uj.edu.pl
mgr inż. Kalina Janeczko-Wrońska
e-mail: kalina.janeczko@uj.edu.pl
tel.: 512 749 635
Podwale 3, II p
pokój nr 7
mgr Katarzyna Gubernat
e-mail: katarzyna.gubernat@uj.edu.pl
tel.: 512 749 598
Podwale 3, II p
pokój nr 7
mgr Krystyna Witek
e-mail: krystyna.witek@uj.edu.pl
tel.: 512 749 616
Podwale 3, II p
pokój nr 8

Sekcja Administracyjnego Wsparcia Projektów

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
tel.: 517 372 827, 12 433 27 37
fax: 12 43 32 740
email: sawp@uj.edu.pl
dawp.cm-uj.krakow.pl
Kierownik Sekcji

mgr Kinga Dąbrowa-Depta
e-mail: kinga.dabrowa-depta@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 37, 517 372 827
fax: 12 43 32 740
ul. Grzegórzecka 20
pokój nr 213


Zespół Koordynatorów ds. Wspracia Projektów

,
mgr inż. Anna Maniszewska
e-mail: a.maniszewska@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 738, 517 372 810
pokój nr 214
mgr Magdalena Lisowska
e-mail: magdalena.lisowska@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 738, 572 337 663
pokój nr 214
lic. Małgorzata Kołodziej
e-mail: malgorzata.kubiak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 740, 572 337 664
pokój nr 213
inż. Piotr Jarocki
e-mail: piotr.jarocki@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 771, 572 337 659
Podwale 3, II p
pokój nr 5
mgr Joanna Machejek
e-mail: joanna.machejek@uj.edu.pl
tel.: 12 658 20 11 w.1319, 572 337 665
ul. Wielicka 265
mgr Ewa Stępień
e-mail: ewa.stepien@uj.edu.pl
tel.: 12 633 08 77 w. 218, 517 372 786
ul. Czysta 18
mgr Iwona Klęk
e-mail: iwona.klek@uj.edu.pl
tel.: 12 424 54 47, 572 337 660
Montelupich 4
Wiolleta Kirker
e-mail: wioletta.kirker@uj.edu.pl
tel.: 12 620 56 47, 572 337 669
Medyczna 9, Bud. B
pokój nr 10
mgr inż. Ewa Rzepka
e-mail: ewa.rzepka@uj.edu.pl
tel.: 12 620 56 47, 572 337 668
Medyczna 9, Bud. B
pokój nr 10
mgr Justyna Kukla
e-mail: justyna.duleba@uj.edu.pl
tel.: 12 620 56 47, 572 337 667
Medyczna 9, Bud. B
pokój nr 10
mgr Agnieszka Klich
e-mail: a.klich@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 71, 517 372 768
ul. Grzegórzecka 20
pokój nr 311
mgr Jowita Pilch
e-mail: jowita.pilch@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 771, 572 337 662
ul. Grzegórzecka 20
pokój nr 215
mgr Małgorzata Kasperek
e-mail: m.kasperek@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 771
ul. Grzegórzecka 20
pokój nr 311

Zespół ds. Badań Klinicznych

Podwale 3, II p, 31-118 Kraków
tel.: 512 749 452
email: badania.kliniczne@uj.edu.pl
dawp.cm-uj.krakow.pl
Koordynator Zespołu

mgr Agnieszka Widawska
e-mail: a.widawska@uj.edu.pl
tel.: 512 749 452

mgr Beata Wierzba
e-mail: beata.blonska@uj.edu.pl
tel.: 512 749 452
pokój nr 6

Zespół ds. Administracyjnego Wsparcia Komisji Bioetycznej UJ

Podwale 3, II p., 31-118 Kraków
tel.: 512 749 464, 506 836 972
email: komisja_bioetyczna@cm-uj.krakow.pl
Kierownik Zespołu

mgr Izabela Mączałowska
e-mail: izabela.maczalowska@uj.edu.pl
tel.: 512 749 452
Podwale 3, II p
pokój nr 6

mgr Dorota Nowak
e-mail:
mgr Joanna Sałówka
e-mail: joanna.plucinska@uj.edu.pl
tel.: 506 836 972
Podwale 3, II p
pokój nr 6
mgr Beata Michalak
e-mail: beata.michalak@uj.edu.pl

Powrót