Administracja UJ CM

Dział Zarządzania Majątkiem CM


Dział merytorycznie podlega Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

ul. Grzegórzcka 20, 31-531 Kraków
tel.: 12 4332 741
email: dzm@cm-uj.krakow.pl
www.dzm.cm-uj.krakow.pl
Kierownik

mgr Magdalena Niedziałkowska
e-mail: magdalena.niedzialkowska@uj.edu.pl
tel.: 12 4332 741
ul. Grzegórzecka 20
pokój nr 201

Jednostki podległe:

mgr Weronika Sołtys
e-mail: weronika.soltys@uj.edu.pl
tel.: 12 4332 741
ul. Grzegórzecka 20
pokój nr 201

Sekcja Administrowania Nieruchomościami CM

ul. Grzegórzecka 20, 31-008 Kraków
tel.: 12 43 32 705; 12 43 32 709


Sekcja Administrowania Nieruchomościami realizuje zadania obejmujące szeroki zakres zagadnień. Do najważniejszych należą:
1 Wynajem i dzierżawa nieruchomości UJCM kontrahentom zewnętrznym oraz najem na potrzeby Uczelni
2 Koordynacja oraz rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach recepcjonistów i starszych portierów w obiektach UJCM
3 Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, w szczególności z gospodarowaniem odpadami
4 Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowań przetargowych na wykonywanie usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek UJ CM, nadzorowanie realizacji umów

Kierownik

mgr Elżbieta Ślusarczyk
e-mail: elzbieta.slusarczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 705
ul. Grzegórzecka 20
pokój nr 225

mgr Magdalena Krasny
e-mail: magdalena.krasny@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 709
ul. Grzegórzecka 20
pokój nr 226
Wiesława Sadowska
e-mail: wieslawa.sadowska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 300; 12 37 04 301
ul. św. Anny 12
mgr Aleksandra Walocha
e-mail: aleksandra.walocha@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 709
ul. Grzegórzecka 20
pokój nr 226
mgr Małgorzata Włoszek
e-mail: malgorzata.wloszek@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 705
ul. Grzegórzecka 20
pokój nr 225

Sekcja Inwentaryzacji

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
tel.: 12 424 72 95
fax: 12 433 27 54


Do zakresu Sekcji Inwentaryzacji należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeprowadzaniem spisów z natury składników majątkowych przez zespoły spisowe oraz przygotowywanie materiałów dla Podkomisji Inwentaryzacyjnej.

Kierownik

mgr inż. Iwona Skucha
e-mail: iwona.skucha@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 45 , 12 424 72 95
fax: 12 433 27 54
ul. Grzegórzecka 20
pokój nr 216

Joanna Klejdysz
e-mail: joanna.klejdysz@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 47
fax: 12 433 27 54
Grzegórzecka 20
pokój nr 208
inż. Bartosz Lulkowski
e-mail: bartosz.lulkowski@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 46
fax: 12 433 27 54
Grzegórzecka 20
pokój nr 207
inż. Marcin Sikora
e-mail: marcin.1.sikora@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 46
fax: 12 433 27 54
Grzegórzecka 20
pokój nr 207
Danuta Syrek
e-mail: danuta.syrek@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 47
fax: 12 433 27 54
Grzegórzecka 20
pokój nr 208

Zespół Domów Studenckich CM

,

Jednostki podległe:


Zespół Domów Studenckich CM w Prokocimiu

ul. Badurskiego 13, 15, 17, 30-690 Kraków
tel.: 12 658 54 27
fax: 12 658 03 45
email: zds@cm-uj.krakow.pl
www.akademiki.cm.uj.edu.pl

 • Dom Studencki Bud. „A”, ul. Badurskiego 17
 • Dom Studencki Bud. „B”, ul. Badurskiego 15
 • Dom Studencki Bud. „C”, ul. Badurskiego 13
Obiekt Dydaktyczno-Sportowy UJ CM w Prokocimiu
30-690 Kraków, ul. Badurskiego 19
tel. 12 658 11 58

 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Bud. „D”,
 • Zakład Fizjoterapii, Bud. „D”


Domy Studenckie Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Prokocimiu to kampus akademicki, w którego skład wchodzą trzy akademiki DS. Bud. „A”, DS. Bud. „B” i DS. Bud. „C”. Są one miejscem zamieszkania studentów i  innych mieszkańców do tego uprawnionych, miejscem ich pracy, wypoczynku i rekreacji.
Ponadto na terenie kampusu znajduje się Bud. „D” , w którym mają swą siedzibę Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM oraz Zakład Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Całość zlokalizowana jest w południowej dzielnicy Krakowa - Prokocimiu, w spokojnym miejscu otoczonym zielenią.
Na terenie kampusu dostępne są  nowoczesne boiska sportowe, korty tenisowe, ścieżki rekreacyjne oraz bezprzewodowy Internet.
Dla zmotoryzowanych mieszkańców przygotowane są monitorowane parkingi.
Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców na terenie miasteczka zainstalowano monitoring wizyjny, teren chroniony jest przez firmę ochroniarską. Budynki przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

mgr inż. Ryszard Niedzielski
e-mail: ryszard.niedzielski@uj.edu.pl
tel.: 12 658 03 45
fax: 12 658 03 45
ul. Badurskiego 17
pokój nr 2
Małgorzata Wrona
e-mail: m.wrona@uj.edu.pl
tel.: 12 658 54 27
fax: 12 658 03 45
ul. Badurskiego 17
pokój nr 1
mgr Joanna Talarczyk
e-mail: joanna.talarczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 658 54 27
fax: 12 658 03 45
ul. Badurskiego 17
pokój nr 1
mgr Iwona Lizak
e-mail: iwona.lizak@uj.edu.pl
tel.: 12 658 54 27
fax: 12 658 03 45
ul. Badurskiego 17
pokój nr 1

Dom Studencki Bud. D, ul. Racławicka 9A

ul. Racławicka 9 a, 30-075 Kraków
tel.: 12 390 88 00
fax: 12 390 88 05
email: akademikd@cm.uj.edu.pl
www.akademikd.cm.uj.edu.pl


Dom Studencki "D" ZDS DZM Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Racławickiej 9a w Krakowie jest obiektem będącym miejscem zakwaterowania studentów UJ CM, studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców oraz osób współpracujących z Uczelnią, uczestników sympozjów, zjazdów, konferencji i międzynarodowych wymian studentów.
Podstawowym zadaniem jednostki jest kompleksowa obsługa spraw związanych z pobytem studentów oraz Gości Uczelni w Domu Studenckim "D" ZDS DZM UJ CM.

mgr Małgorzata Staniszewska
e-mail: malgorzata.staniszewska@uj.edu.pl
tel.: 12 390 88 02
fax: 12 390 88 05
ul. Racławicka 9a
pokój nr 012 A
Grażyna Marcińska
e-mail: grazyna.marcinska@uj.edu.pl
tel.: 12 390 88 01
fax: 12 390 88 05
ul. Racławicka 9a
pokój nr 012

Zespół Obiektów Działalności Statutowej

,

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM

ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków
tel.: 12 619 96 02
fax: 12 619 96 02
email: cdk@cm-uj.krakow.pl
www.cdk.wl.uj.edu.pl


Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego jako obiekt działalności statutowej jest siedzibą: Zakładu Biofizyki, Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny, Zakładu Dydaktyki Medycznej oraz organizacji studenckich: Rady Samorządu Studentów UJ CM, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland O/Kraków, Studenckiego Towarzystwa Naukowego.
Budynek służy studentom Wydziału Lekarskiego, w tym Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców, oraz innych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum udostępniając pomieszczenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych, tj.: klimatyzowane sale wykładowe, wyposażone w sprzęt audio-wizualny sale seminaryjne, laboratoria komputerowe i tematyczne. Użytkownicy korzystają ponadto z miejsc indywidualnej nauki, bezprzewodowego dostępu do sieci Internet, lunch-baru. Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Centrum pełni także funkcję kongresową poprzez wynajmem podmiotom zewnętrznym sal i holi na cele konferencyjne.

Ewa Janczura
e-mail: ewa.janczura@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 02
fax: 12 619 96 02
pokój nr 101
mgr inż. Daniel Kaczmarczyk
e-mail: daniel.kaczmarczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 03
pokój nr 101
mgr Jacek Nowak
e-mail: j.sito@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 02
fax: 12 619 96 02
pokój nr 101
Adam Bielak
e-mail: adam.bielak@uj.edu.pl
tel.: 12 619 96 04
pokój nr 522

Obiekt Dydaktyczno-Administracyjny

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
tel.: 12 421 14 54; Centrala 12 433 27 00
fax: 12 421 78 47
email: oda@cm-uj.krakow.pl

 • Administracja Ogólnouczelniana UJ CM
 • Biblioteka Medyczna
 • Instytut Zdrowia Publicznego
 • Centrum Językowe UJ CM
 • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ
 • Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego
 • Dział ds. Realizacji Inwestycji Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim


Do zakresu działania administracji obiektu należy:
- załatwianie wszelkich spraw związanych z administrowaniem obiektem,
- zabezpieczenie obiektu przed włamaniem, kradzieżą majątku,
- czuwanie nad przestrzeganiem przez użytkowników przepisów bhp i ppoż.,
- utrzymywanie czystości w budynku i jego otoczeniu,
- dbanie o prawidłowy stan techniczny budynku,
- zgłaszanie odpowiednim służbom potrzeb w zakresie napraw i remontów,
- zabezpieczenie i prowadzanie ewidencji powierzonych składników majątku,
- dbanie o bezpieczeństwo użytkowników budynku.

lic. Wioletta Majewska
e-mail: wioletta.majewska@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 07, 12 421 14 54
fax: 12 421 78 47
Grzegórzecka 20
pokój nr 116
Elżbieta Kamińska
e-mail: elzbieta.kaminska@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 706, 12 421 14 54
fax: 12 421 78 47
ul. Grzegórzecka 20
pokój nr 116

Obiekty Wydziału Lekarskiego UJ CM

ul. Kopernika 12, 31-034 Kraków
tel.: 12 422 95 11

 • Katedra Anatomii

ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków
tel.: 12 422 74 00

 • Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
 • Katedra Histologii

ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków
tel.: 12 422 74 00

 • Katedra Historii Medycyny

ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków
tel.: 12 422 74 00

 • Katedra Biochemii Lekarskiej

ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków
tel.: 12 422 74 00

 • Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny

ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków
tel.: 12 619 97 20

 • Katedra Farmakologii
 • Katedra Fizjologii
 • Katedra Medycyny Sądowej
 • Katedra Patomorfologii

ul. Czysta 18, 31-121 Kraków
tel.: 12 422 95 11

 • Katedra Immunologii
 • Katedra Mikrobiologii
 • Katedra Patofizjologii

,
Danuta Konik
e-mail: danuta.konik@uj.edu.pl
tel.: 12 422 74 00
fax: 12 422 32 72
ul. Kopernika 7
Małgorzata Ochel
e-mail: malgorzata.ochel@uj.edu.pl
tel.: 12 422 95 11
fax: 12 422 95 11
ul. Kopernika 12
Maciej Musiał
e-mail: maciej.2.musial@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 69

Obiekt Dydaktyczny Wydziału Farmaceutycznego

ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
tel.: 12 620 59 00
fax: 12 620 54 05
email: agnieszka.bajda@uj.edu.pl

 • Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
 • Katedra Botaniki Farmaceutycznej
 • Katedra Chemii Farmaceutycznej
 • Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
 • Katedra Chemii Organicznej
 • Katedra Farmakobiologii
 • Katedra Farmakodynamiki
 • Katedra Farmakognozji
 • Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych
 • Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
 • Katedra Toksykologii
 • Zakład Analityki Biochemicznej
 • Zakład Bromatologii
 • Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii
 • Zakład Diagnostyki Medycznej
 • Zakład Farmacji Klinicznej
 • Zakład Farmacji Społecznej
 • Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej
 • Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
 • Ogród Roślin Leczniczych
 • Studium Kształcenia Podyplomowego
 • Zwierzętarnia


Obiekt Dydaktyczny Wydziału Farmaceutycznego UJ CM jest siedzibą 42 jednostek naukowych.
W Obiekcie prowadzona jest działalność naukowa oraz kształcenie studentów w zakresie nauk farmaceutycznych i medycznych.

Do obowiązków administracji Obiektu należy:
- dbanie o bezpieczeństwo użytkowników budynku
- dbanie o stan techniczny Obiektu
- wyposażanie pomieszczeń jednostek Wydziału
- rezerwacja sal na potrzeby dydaktyczne
- wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym
- dbanie o infrastrukturę techniczną pracowni laboratoryjnych

Kierownik

mgr Agnieszka Bajda
e-mail: agnieszka.bajda@uj.edu.pl
tel.: 12 620 54 00
fax: 12 620 54 05
Medyczna 9
pokój nr 118

Magdalena Gregorasz
e-mail: magdalena.gregorasz@uj.edu.pl
tel.: 12 620 59 00
fax: 12 620 54 05
Medyczna 9
pokój nr 121
Dorota Łazarczyk
e-mail: dorota.lazarczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 62-05-405
12 62-05-900
Medyczna 9
pokój nr pok. 121

Zespół Obiektów Dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu

ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków
tel.: 12 634 33 97

 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • Instytut Fizjoterapii
 • Zakład Ratownictwa Medycznego
 • Biblioteka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
 • Zakład Filozofii i Bioetyki IPiP UJ CM
 • Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego IPiP UJ CM

ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków
tel.: 12 424 72 85

 • Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
mgr Magdalena Baruch
e-mail: magdalena.baruch@uj.edu.pl
tel.: 12 634 33 97, 12 424 72 85

Powrót