Administracja UJ CM

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku


Dział merytorycznie podlega Prorektorowi UJ ds. dydaktyki

ul. Kanonicza 14, 31-002 Kraków
tel.: 12 422 39 13 wew. 106
email: jutw@uj.edu.pl
http://www.utw.uj.edu.pl/
Agnieszka Kruszec
e-mail: agnieszka.kruszec@uj.edu.pl

Powrót