Administracja UJ CM

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej


Dział merytorycznie podlega Prorektorowi UJ ds. Collegium Medicum

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków
tel.: 12 37 04 373
email: dnwm@uj.edu.pl
www.dnwm.cm-uj.krakow.pl
p.o. Kierownik Działu

mgr Ewelina Bętkowska
e-mail: ewelina.betkowska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 373
pokój nr 5

Jednostki podległe:

mgr Małgorzata Ząbczyńska
e-mail: malgorzata.zabczynska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 373
pokój nr 1

Sekcja Funduszy Europejskich i Projektów Wspierających Naukę

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków
tel.: 12 37 04 317
www.dnwm.cm-uj.krakow.pl
Kierownik Sekcji

mgr Małgorzata Mlostek
e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 317

mgr inż. Kalina Janeczko
e-mail: kalina.janeczko@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 385
pokój nr 6
mgr Konrad Kuliński
e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 385
pokój nr 6
mgr inż. Barbara Sporek
e-mail: barbara.sporek@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 373
pokój nr 1

Sekcja Projektów Naukowych

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków
tel.: 12 37 04 320
fax: 12 37 04 374
www.dnwm.cm-uj.krakow.pl
Kierownik Sekcji

mgr Jolanta Palowska
e-mail: jolanta.palowska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 347

mgr Justyna Bednarz
e-mail: j.bednarz@uj.edu.pl
mgr Katarzyna Gubernat
e-mail: katarzyna.gubernat@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 341
pokój nr 2
mgr Krystyna Witek
e-mail: krystyna.witek@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 320
pokój nr 2
mgr Dorota Nowak
e-mail: ddorota.nowak@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 386
pokój nr 5
mgr Ewa Krawczyk
e-mail: ewa.krawczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 340
pokój nr 3
mgr Izabela Kulczycka
e-mail: izabela.kulczycka@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 383
pokój nr 3
mgr Agnieszka Musiał
e-mail: aga.musial@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 374
pokój nr 4
mgr Alicja Rybka
e-mail: alicja.rybka@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 333
pokój nr 3
mgr Renata Sobieszczańska-Horbatowska
e-mail: renata.sobieszczanska-horbatowska@uj.edu.pl
tel.: 12/37 04 371
pokój nr 3
mgr Martyna Janikowska
e-mail: martyna.janikowska@uj.edu.pl

Powrót