Administracja UJ CM

Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej


Dział merytorycznie podlega Prorektorowi UJ ds. Collegium Medicum

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków
tel.: 12 37 04 373
email: dnwm@uj.edu.pl
www.dnwm.cm-uj.krakow.pl
p.o. Kierownik Działu

mgr Ewelina Bętkowska
e-mail: ewelina.betkowska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 373
pokój nr 5

Jednostki podległe:


Sekcja Funduszy Europejskich i Projektów Wspierających Naukę

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków
tel.: 12 37 04 317
www.dnwm.cm-uj.krakow.pl
Kierownik Sekcji

mgr Małgorzata Mlostek
e-mail: malgorzata.mlostek@uj.edu.pl
tel.: 512 749 635
Podwale 3, II p
pokój nr 7


Sekcja Projektów Naukowych

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków
tel.: 12 37 04 320
fax: 12 37 04 374
www.dnwm.cm-uj.krakow.pl
Kierownik Sekcji

mgr Jolanta Palowska
e-mail: jolanta.palowska@uj.edu.pl
tel.: 506 837 035
Podwale 3, II p
pokój nr 8


Powrót