Administracja UJ CM

Obsługa Administracyjna Organizacji Związkowych


Dział merytorycznie podlega Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
tel.: 12 421 13 13
Małgorzata Wyporek
e-mail: malgorzata.wyporek@uj.edu.pl

Powrót