Administracja UJ CM

Archiwum UJ


Dział merytorycznie podlega Rektorowi UJ

ul. Śniadeckich 16, 31-531 Kraków
tel.: 12 421 27 97
mgr Magdalena Gaszyńska
e-mail: magdalena.gaszynska@uj.edu.pl
mgr Maciej Janik
e-mail: maciej.janik@uj.edu.pl
mgr Zyta Klimek
e-mail: zyta.klimek@uj.edu.pl

Powrót