Administracja UJ CM

Dział Spraw Osobowych


Dział merytorycznie podlega Prorektorowi UJ ds. Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 422 86 15
fax: 12 3704 302
email: dso@cm-uj.krakow.pl
www.dso.cm-uj.krakow.pl


Do zakresu działania Działu Spraw Osobowych należy prowadzenie spraw kadrowo-płacowych oraz socjalnych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum.
Do podstawowych zadań Działu należy w szczególności:
1) w zakresie zatrudniania i płac – obsługa spraw dotyczących zatrudniania i rozwiązywania stosunku pracy pracowników, naliczanie wypłat z tytułu umów o pracę, umów cywilno prawnych,
2) w zakresie spraw osobowych - sprawy związane z podatkiem dochodowym, zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników i ich rodzin, opracowywanie wniosków dotyczących odznaczeń, sprawy dotyczące nagradzania, wyróżniania, awansowania i karania pracowników, rozliczanie pensum dydaktycznego, sprawy emerytalno-rentowe pracowników, sprawozdawczość kadrowo-płacowa,
3) w zakresie spraw socjalnych – refundacja za "wczasy pod gruszą", sprawy związane z udzielaniem pożyczek mieszkaniowych, zapomóg oraz innych świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów Collegium Medicum.

p.o. Kierownik Działu

mgr Katarzyna Rzeszut-Tułacz
e-mail: katarzyna.rzeszut-tulacz@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 321
fax: 12 37 04 302


Sekcja ds. Kadr

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
Kierownik Sekcji

mgr Katarzyna Rzeszut-Tułacz
e-mail: katarzyna.rzeszut-tulacz@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 321
fax: 12 37 04 302

mgr Katarzyna Bukowska-Klusek
e-mail: katarzyna.bukowska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 328, 12 422 86 15
fax: 12 37 04 302
pokój nr 40
mgr inż. Małgorzata Klusek
e-mail: malgorzata.klusek@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 303, 12 422 86 15
fax: 12 37 04 302
pokój nr 42
mgr Karolina Małysa
e-mail: karolina.malysa@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 303, 12 422 86 15
fax: 12 37 04 302
pokój nr 42
mgr Katarzyna Mysior
e-mail: katarzyna.mysior@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 303, 12 422 86 15
fax: 12 37 04 302
pokój nr 42
mgr Monika Rzepka
e-mail: monika1.rzepka@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 303,12 422 86 15
fax: 12 37 04 302
pokój nr 42
mgr Joanna Sendke
e-mail: joanna.sendke@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 328, 12 37 04 379, 12 422 86 15
fax: 12 37 04 302
pokój nr 40
Teresa Siejka
e-mail: teresa.siejka@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 328, 12 422 86 15
fax: 12 37 04 302
pokój nr 40
Zofia Kowalczyk
e-mail: zofia.kowalczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 376, 12 422 86 15
fax: 12 37 04 302
pokój nr 38
Bożena Kisiel
e-mail: bozena.kisiel@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 376, 12 422 86 15
fax: 12 37 04 302
pokój nr 38
mgr Dominika Kurek
e-mail: dominika.kurek@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 303, 12 37 04 363, 12 422 86 15
pokój nr 42
mgr Monika Banduła
e-mail: monika.bandula@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 303, 12 37 04 363, 12 422 86 15
pokój nr 42
mgr Izabela Szwed
e-mail: izabela.szwed@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 328
pokój nr 40

Sekcja ds. Płac

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
Z-ca kierownika Działu Spraw Osobowych ds. płac

mgr Mirosław Buliński
e-mail: miroslaw.bulinski@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 392
fax: 12 422 32 22

mgr inż. Magdalena Gizicka-Szeleźnik
e-mail: magdalena.gizicka-szeleznik@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 366
fax: 12 422 32 22
pokój nr 13
Barbara Kłósak
e-mail: barbara.klosak@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 352
fax: 12 422 32 22
pokój nr 14
mgr Barbara Kopciuch-Dąbrowska
e-mail: barbara.kopciuch@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 392
fax: 12 422 32 22
pokój nr 13
mgr Kinga Kowalczyk
e-mail: kinga0.kowalczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 305
fax: 12 422 32 22
pokój nr 14
lic. Katarzyna Krawczyk-Gurbiel
e-mail: katarzyna.krawczyk-gurbiel@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 304
fax: 12 422 32 22
pokój nr 13
mgr Sylwia Kucharyk
e-mail: sylwia.kucharyk@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 304
fax: 12 422 32 22
pokój nr 13
mgr Magdalena Kwiatkowska
e-mail: magdalena.b.kwiatkowska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 366
fax: 12 422 32 22
pokój nr 13
lic. Jolanta Mitońska
e-mail: jolanta.mitonska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 352
fax: 12 422 32 22
pokój nr 14
lic. Anna Przebinda-Spułowicz
e-mail: anna.przebinda@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 305
fax: 12 422 32 22
pokój nr 14
mgr Patrycja Różycka
e-mail: patrycja.rozycka@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 305
fax: 12 422 32 22
pokój nr 14
mgr inż. Justyna Wejs-Matusiak
e-mail: justyna.wejs-matusiak@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 305
fax: 12 422 32 22
pokój nr 14

Zespół ds. Socjalnych

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
Kierownik

mgr Maria Łędzka
e-mail: maria.ledzka@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 335, 12 422 14 58

mgr inż. Iwona Mika
e-mail: id.mika@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 335, 12 422 14 58
pokój nr 23
mgr Aneta Lelas
e-mail: aneta.lelas@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 335, 12 422 14 58
pokój nr 23

Zespół ds. Wyjazdów Służbowych

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 370 43 46
fax: 12 421 46 64
email: zows@cm-uj.krakow.pl
www.zows.cm.uj.edu.pl


Do zadań Zespołu ds. Wyjazdów Służbowych należy:
  1. koordynacja i obsługa przyjazdów gości krajowych i zagranicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum;
  2. obsługa administracyjna wyjazdów indywidualnych pracowników, doktorantów i zleceniobiorców w kraju i za granicą;
  3. obsługa administracyjna wizyt delegacji uniwersytetów krajowych i zagranicznych przebywających w UJ CM na zaproszenie władz Uczelni;
  4. przygotowywanie okresowych sprawozdań dla Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy
    międzynarodowej w Collegium Medicum i dla zastępcy kanclerza UJ ds. Collegium Medicum oraz materiałów do sprawozdania rocznego zbiorczego z prowadzonej działalności.

Kierownik

mgr inż. Magdalena Dróżdż
e-mail: magdalena.czekaj@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 346
fax: 12 42 14 664

mgr Dorota Boba
e-mail: dorota.boba@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 356
fax: 12 42 14 664
pokój nr 21
mgr inż. Cecylia Brzezińska
e-mail: cecylia.brzezinska@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 356
fax: 12 42 14 664
pokój nr 21
mgr Agnieszka Gęsiarz
e-mail: agnieszka.gesiarz@uj.edu.pl

Powrót