Administracja UJ CM

Ośrodek Komputerowy


Dział merytorycznie podlega Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

ul. Kopernika 7e, 31-034 Kraków
tel.: 12 422 99 63
fax: 12 422 99 63 wew. 9
email: ok@cm-uj.krakow.pl
www.ok.cm.uj.edu.pl


Ośrodek Komputerowy Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zarządza infrastrukturą informatyczną CM UJ w zakresie sieci światłowodowej, sieci bezprzewodowej oraz centralnych serwerów pocztowych i WWW. realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa sieciowego.

Sprawuje także nadzór nad systemami informatycznymi w Administracji UJ CM.

Kierownik

mgr inż. Wojciech Majka
e-mail: w.majka@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 4

mgr inż. Piotr Jarzębiński
e-mail: pjarzebinski@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 1
tel.: 519 307 887
lic. Tomasz Burliga
e-mail: t.burliga@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 8
mgr Dariusz Drohomirecki
e-mail: d.drohomirecki@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 37 04 338
tel.: 510 008 503
ul. św. Anny 12
pokój nr 17
Janusz Głowacki
e-mail: j.glowacki@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 37 04 338
tel.: 510 008 504
ul. św. Anny 12
pokój nr 17
mgr Janusz Hutorowicz
e-mail: janusz.hutorowicz@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 1
tel.: 513 755 244
mgr Katarzyna Jodzińska
e-mail: webmaster@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 5
mgr inż. Stanisław Łukasik
e-mail: webmaster@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 5
mgr inż. Tomasz Majchrzak
e-mail: tomasz.majchrzak@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 8
tel.: 519 307 886
mgr Jarosław Pietras
e-mail: jpietras@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 3
tel.: 519 078 326
lic. Adrian Podolski
e-mail: apodolski@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 7
mgr Łukasz Rudzki
e-mail: l.rudzki@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 8
mgr inż. Krzysztof Stankowicz
e-mail: k.stankowicz@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 2
tel.: 513 824 763
Krzysztof Pytel
e-mail: k.pytel@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 99 63 wew. 8

Powrót