Administracja UJ CM

Dział Kliniczny


Dział merytorycznie podlega Prorektorowi UJ ds. Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 431 26 59
fax: 12 431 26 59
email: dk@cm-uj.krakow.pl
www.dk.cm-uj.krakow.pl


Do zakresu Działu Klinicznego UJ CM należy prowadzenie spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych dotyczących szeroko rozumianej współpracy ze szpitalami klinicznymi.
Wewnętrznymi jednostkami Działu Klinicznego UJ CM są:
Sekcja ds. Szpitali Uniwersyteckich oraz Sekcja ds. Badań Klinicznych.

Kierownik

mgr Joanna Nikodemowicz
e-mail: joanna.nikodemowicz@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 78
fax: 12 431 26 59

Jednostki podległe:


Sekcja ds. Badań Klinicznych

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
tel.: 12 43 32 738
fax: 12 43 32 740
email: sbk@cm-uj.krakow.pl
www.dk.cm.uj.edu.pl


Do zadań Sekcji należy obsługa formalna i monitoring niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w których Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum występuje w roli podmiotu odpowiedzialnego za podjęcie i przeprowadzenie badania klinicznego (Sponsora), w tym w szczególności: stała współpraca z Głównymi Badaczami, ośrodkami i odnośnymi władzami, organizacja i zarządzanie badaniami, w tym przeprowadzanie wizyt monitorujących w ośrodkach badawczych.
Sekcja ds. badań klinicznych zajmuje się również pomocą w aplikowaniu o projekty naukowe finansowane ze środków krajowych i międzynarodowych, pomocą w ich realizowaniu w jednostkach teoretycznych i klinicznych UJ CM przez powołanych w tym celu Koordynatorów ds. obsługi administracyjnej projektów naukowych w zakresie administracyjnym, organizacyjnym i finansowym poprzez skoordynowanie współpracy między Badaczami i poszczególnymi działami administracji ogólnouczelnianej.
Do zakresu działania Sekcji należy ponadto obsługa administracyjna, organizacyjna i finansowa Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego jako niezależnej instytucji opiniującej i kontrolującej projekty naukowe prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dostosowywanie ustawodawstwa dotyczącego działalności Komisji Bioetycznych w Polsce do ich praktycznego zastosowania.

Kierownik

mgr Ewelina Bętkowska
e-mail: ewelina.betkowska@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 737
fax: 12 43 32 740

mgr inż. Anna Maniszewska
e-mail: a.maniszewska@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 738, 517 372 810
fax: 12 43 32 740
pokój nr 310
mgr Magdalena Lisowska
e-mail: magdalena.lisowska@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 738, 572 337 663
fax: 12 43 32 740
pokój nr 310
lic. Małgorzata Kołodziej
e-mail: malgorzata.kubiak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 740, 572 337 664
fax: 12 43 32 740
pokój nr 314
Piotr Jarocki
e-mail: piotr.jarocki@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 771, 572 337 659
fax: 12 43 32 740
pokój nr 311
mgr Joanna Machejek
e-mail: joanna.machejek@uj.edu.pl
tel.: 12 658 20 11 w.1319, 572 337 665
fax: 12 43 32 740
ul. Wielicka 265
mgr Kinga Dąbrowa-Depta
e-mail: kinga.dabrowa-depta@uj.edu.pl
tel.: 12 424 54 47, 517 372 827
fax: 12 43 32 740
ul. Montelupich 4
mgr Ewa Stępień
e-mail: ewa.stepien@uj.edu.pl
tel.: 12 633 08 77 w. 218, 517 372 786
fax: 12 43 32 740
ul. Czysta 18
mgr Iwona Klęk
e-mail: iwona.klek@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 771, 572 337 660
fax: 12 43 32 740
Grzegórzecka 20
pokój nr 311
Wiolleta Kirker
e-mail: wioletta.kirker@uj.edu.pl
tel.: 12 620 56 47, 572 337 669
Medyczna 9, Bud. B
pokój nr 10
mgr inż. Ewa Rzepka
e-mail: ewa.rzepka@uj.edu.pl
tel.: 12 620 56 47, 572 337 668
Medyczna 9, Bud. B
pokój nr 10
mgr Justyna Kukla
e-mail: justyna.duleba@uj.edu.pl
tel.: 12 620 56 47, 572 337 667
Medyczna 9, Bud. B
pokój nr 10
mgr Agnieszka Klich
e-mail: a.klich@uj.edu.pl
tel.: 12 433 27 71, 517 372 768
fax: 12 433 27 40
ul. Grzegórzecka 20
pokój nr 311
mgr Joanna Sałówka
e-mail: joanna.plucinska@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 739
pokój nr 225
mgr Izabela Mączałowska
e-mail: izabela.maczalowska@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 739
pokój nr 226
mgr Beata Michalak
e-mail: beata.michalak@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 739

pokój nr 225
mgr Agnieszka Widawska
e-mail: a.widawska@uj.edu.pl
tel.: 12 43 32 743
fax: 12 43 32 740
ul. Grzegórzecka 20
pokój nr 226
mgr Jowita Pilch
e-mail: jowita.pilch@uj.edu.pl
mgr Małgorzata Kasperek
e-mail: m.kasperek@uj.edu.pl
mgr Beata Wierzba
e-mail: beata.blonska@uj.edu.pl

Sekcja ds. Szpitali Uniwersyteckich

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 431 26 59
fax: 12 431 26 59
email: ssu@cm-uj.krakow.pl
www.dk.cm.uj.edu.pl


Do zakresu działania Sekcji należy prowadzenie spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, zapewniających współpracę z urzędami administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkami służby zdrowia makroregionu w zakresie organizacji i ochrony zdrowia, prowadzenie całości spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych ze szpitalami, w których UJ CM posiada swoją bazę dydaktyczną, obsługa administracyjno-organizacyjna Stałej Rektorskiej Komisji ds. Klinicznych, obsługa formalno-prawna umów użyczenia zawieranych m.in. ze szpitalami uniwersyteckimi, obsługa administracyjna konkursów ogłaszanych przez Prorektora UJ ds. CM na obsadę stanowisk i funkcji kierowników klinik i ordynatorów oddziałów klinicznych. Sekcja zajmuje się ponadto aktualizacją polis ubezpieczeniowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej studentów, doktorantów oraz członków Komisji Bioetycznej UJ, a także prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej.

Kierownik

mgr Joanna Nikodemowicz
e-mail: joanna.nikodemowicz@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 78
fax: 12 431 26 59

mgr Grzegorz Krzempek
e-mail: grzegorz.krzempek@uj.edu.pl
tel.: 12 431 26 59
fax: 12 431 26 59
pokój nr 43
mgr inż. Ewelina Koryczan
e-mail: ewelina.koryczan@uj.edu.pl
tel.: 12 431 26 59
fax: 12 431 26 59
pokój nr 43
mgr Anna Stanowska
e-mail: a.stanowska@uj.edu.pl
tel.: 12 431 26 59
fax: 12 431 26 59
pokój nr 43
mgr Anna Sroka
e-mail: a.sroka@uj.edu.pl
tel.: 12 431 26 59
pokój nr 43
dr Aleksandra Goszcz
e-mail: aleksandra.goszcz@uj.edu.pl
inż. Jan Zasowski
e-mail: jan.zasowski@uj.edu.pl

Powrót