Administracja UJ CM

Dział Kliniczny


Dział merytorycznie podlega Prorektorowi UJ ds. Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 431 26 59
fax: 12 431 26 59
email: dk@cm-uj.krakow.pl
www.dk.cm.uj.edu.pl


Do zakresu Działu Klinicznego CM należy prowadzenie spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, zapewniających współpracę z urzędami administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkami służby zdrowia makroregionu w zakresie organizacji i ochrony zdrowia, prowadzenie całości spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych ze szpitalami, w których UJ CM posiada swoją bazę dydaktyczną, obsługa administracyjno-organizacyjna Stałej Rektorskiej Komisji ds. Klinicznych, obsługa formalno-prawna umów użyczenia zawieranych m.in. ze szpitalami uniwersyteckimi, obsługa administracyjna konkursów ogłaszanych przez Prorektora UJ ds. CM na obsadę stanowisk dyrektorów uniwersyteckich podmiotów leczniczych.

Kierownik

mgr Joanna Nikodemowicz
e-mail: joanna.nikodemowicz@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 78
fax: 12 431 26 59

mgr Grzegorz Krzempek
e-mail: grzegorz.krzempek@uj.edu.pl
tel.: 12 431 26 59
fax: 12 431 26 59
pokój nr 43
mgr inż. Ewelina Koryczan
e-mail: ewelina.koryczan@uj.edu.pl
tel.: 12 431 26 59
fax: 12 431 26 59
pokój nr 43
mgr Anna Stanowska
e-mail: a.stanowska@uj.edu.pl
tel.: 12 431 26 59
fax: 12 431 26 59
pokój nr 43
mgr Anna Sroka
e-mail: a.sroka@uj.edu.pl
tel.: 12 431 26 59
pokój nr 43
dr Aleksandra Goszcz
e-mail: aleksandra.goszcz@uj.edu.pl
inż. Jan Zasowski
e-mail: jan.zasowski@uj.edu.pl

Powrót