Administracja UJ CM

Dział Kliniczny


Dział merytorycznie podlega Prorektorowi UJ ds. Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 431 26 59
fax: 12 431 26 59
email: dk@cm-uj.krakow.pl
www.dk.cm.uj.edu.pl


Do zakresu Działu Klinicznego CM należy prowadzenie spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, zapewniających współpracę z urzędami administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkami służby zdrowia makroregionu w zakresie organizacji i ochrony zdrowia, prowadzenie całości spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych ze szpitalami, w których UJ CM posiada swoją bazę dydaktyczną, obsługa administracyjno-organizacyjna Stałej Rektorskiej Komisji ds. Klinicznych, obsługa formalno-prawna umów użyczenia zawieranych m.in. ze szpitalami uniwersyteckimi, obsługa administracyjna konkursów ogłaszanych przez Prorektora UJ ds. CM na obsadę stanowisk dyrektorów uniwersyteckich podmiotów leczniczych.

p.o. Kierownik Działu

mgr inż. Ewelina Koryczan
e-mail: ewelina.koryczan@uj.edu.pl
tel.: 12 431 26 59
fax: 12 431 26 59

mgr Grzegorz Krzempek
e-mail: grzegorz.krzempek@uj.edu.pl
tel.: 12 431 26 59
fax: 12 431 26 59
pokój nr 43
mgr Anna Stanowska
e-mail: a.stanowska@uj.edu.pl
tel.: 12 431 26 59
fax: 12 431 26 59
pokój nr 43
mgr Anna Sroka
e-mail: a.sroka@uj.edu.pl
tel.: 12 431 26 59
pokój nr 43
dr Aleksandra Goszcz
e-mail: aleksandra.goszcz@uj.edu.pl
inż. Jan Zasowski
e-mail: jan.zasowski@uj.edu.pl

Powrót