Administracja UJ CM

Dział Zaopatrzenia


Dział merytorycznie podlega Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
tel.: 12 4332 751
fax: 12 4332 750
email: dz@cm-uj.krakow.pl


Do zakresu działania Działu Zaopatrzenia, należy:

1) Zaopatrywanie jednostek UJ CM w środki niezbędne dla działalności dydaktyczno-naukowej i administracyjno-biurowej, zgodnie z zapotrzebowaniami poszczególnych jednostek oraz obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) Zaopatrywanie jednostek UJ CM w środki czystości oraz materiały biurowe w ramach realizacji obowiązujących umów przetargowych;
3) Realizacja zakupów dla jednostek UJ CM zgodnie z Regulaminem określającym zasady formy udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum;
4) Dokonywanie zakupów poza granicami kraju;
5) Wystawianie druków OT na zakupione środki trwałe;
6) Udział w pracach Komisji Przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań dotyczących zakupów z udziałem Działu Zaopatrzenia;
7) Sporządzanie deklaracji obrotu towarowego wewnątrz wspólnoty EU-INTRASTAT;
8) Prowadzenie Magazynu UJ CM.

Kierownik

mgr Magdalena Mikołajczyk
e-mail: m.mikolajczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 4332 752
fax: 12 4332 750
Grzegórzecka 20
pokój nr 213

Małgorzata Marmon
e-mail: malgorzata.marmon@uj.edu.pl
tel.: 12 4332 749
fax: 12 4332 750
Grzegórzecka 20
pokój nr 315
mgr Anna Zyśk
e-mail: anna.zysk@uj.edu.pl
tel.: 12 4332 753
fax: 12 4332 750
Grzegórzecka 20
pokój nr 215
mgr inż. Katarzyna Syguła
e-mail: katarzyna.1.czekaj@uj.edu.pl
tel.: 12 4332 748
fax: 12 4332 750
Grzegórzecka 20
pokój nr 215
mgr Katarzyna Janczarska
e-mail: katarzyna.janczarska@uj.edu.pl
tel.: 012 4332 744
fax: 012 4332 750
Grzegórzecka 20
pokój nr 315
lic. Agnieszka Krawczyk
e-mail: agnieszka.i.krawczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 4332 757
fax: 12 4332 750
Grzegórzecka 20
pokój nr 214
mgr Dominika Domanus
e-mail: dominika.worytkiewicz@uj.edu.pl
tel.: 12 4332 757
fax: 012 4332 750
Grzegórzecka 20
pokój nr 214
Krystyna Noworyta
e-mail: krystyna.noworyta@uj.edu.pl
tel.: 12 4332 751
fax: 12 4332 750
Grzegórzecka 20
pokój nr 213
Wiesława Gogolewska
e-mail: wieslawa.gogolewska@uj.edu.pl
tel.: 12 421 35 13
fax: 12 421 35 13
Kopernika 19C
pokój nr Magazyn UJCM
Krzysztof Daniec
e-mail: krzysztof.daniec@uj.edu.pl
tel.: 12 421 35 13
fax: 12 421 35 13
Kopernika 19C
pokój nr Magazyn UJCM

Powrót