Administracja UJ CM

Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych


Dział merytorycznie podlega Rektorowi UJ

ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków
tel.: 12 663 38 96

Jednostki podległe:


Zespół ds. Obronnych

ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków
tel.: 12 663 38 96
mgr inż. Zbigniew Stec
e-mail: zbigniew.stec@uj.edu.pl
tel.: 12 663 38 68

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych z Kancelarią Dokumentów Niejawnych

ul. Czapskich 4, 31-110
tel.: 12 663 38 96
mgr inż. Zbigniew Kowalczyk
e-mail: z.kowalczyk@uj.edu.pl
tel.: 12 663 38 97

Powrót